Pedagogiska Äventyr


 

Inom all verksamhet som Almens Äventyrsförskolor bedriver jobbar vi med Pedagogiska Äventyr. Detta innebär för Ert/Era barn att verksamheten alltid i förväg är planerad utifrån vårt planeringsverktyg där målen i läroplanen alltid skall framgå tydligt. I vårt kvalitetsarbete ingår att Äventyren alltid godkänns av VD innan de genomförs. Detta handlar inte om att vi inte litar på vår personal utan om att vi över tid skall behålla vårt koncept så som det var tänkt när vi utvecklade det.

Vidare har vi ett särskilt fokus på naturvetenskap och miljö i verksamheten. När barnen är ute i skogen kommer de lära sig om växter, djur, kretslopp och andra viktiga saker som behövs för att förstå varför det är viktigt att ta hand om vår gemensamma miljö.Vi fokuserar även mycket på fysisk aktivitet då vi tror att den leder till friska, pigga, glada och kunskapstörstande barn.

Inom Almens Äventyrsförskolor skall alla barn har en odelad positiv syn på sig själva och sitt lärande när de går vidare i sin utbildningsresa.
Då all personal inom Almens Äventyrsförskolor jobbar utifrån ÄLGEN vilket sammanfattar våra värderingar Äventyr, Lärande, Gemenskap, Engagemang och Närhet säkerställer vi detta:Äventyr
På Almens Äventyrsförskolor är barnens vistelse indelad i åldersanpassade äventyr med ett pedagogiskt innehåll. Äventyren är uppbyggda utifrån läroplanens mål för förskolan, men har ett spännande innehåll som lockar till lek, upptäckarglädje, kreativitet och lust att lära nya saker i utomhusmiljö.

Lärande
Vår syn på lärande är att teoretisk-, praktisk- och klokhetskunskap är lika viktiga delar i en helhet. Genom att jobba med mognadsanpassade pedagogiska äventyr där barnet med hjälp av professionella pedagoger får fullt utlopp för sin naturliga nyfikenhet väcks frågor som barnen tillsammans med sina pedagoger löser.

Gemenskap
Barnen på Almens Äventyrsförskolor jobbar i grupper med ca.17 heltidsbarn i varje. Den lilla gruppen gör att en intim gemenskap uppstår mellan barn och pedagoger. Äventyren planeras utifrån ett socialt perspektiv där barnet får möjlighet att skapa goda relationer till vuxna och kamrater och där alla känner gemenskap i gruppen. Vi på Almens Äventyrsförskolor strävar även efter en gemenskap mellan personal och föräldrar. Vi tror att en nära samverkan med Er föräldrar är en av de viktigaste förutsättningarna för en förskola med hög kvalitet.

Engagemang
Vi på Almens Äventyrsförskolor arbetar här för att vi har ett brinnande engagemang för barn och deras positiva utveckling. Vi tror även att barn mår bäst av att vara ute en stor del av dagen i den omkringliggande naturen där barnen får fritt spelrum för upptäckarglädje och lek.

Närhet
Vi på Almens Äventyrsförskolor är övertygade om att nära relationer är viktigt för att känna trygghet och utvecklas maximalt. Genom att uppleva spännande saker tillsammans med kamrater och pedagoger under en lång tid svetsas grupperna samman och en känsla av närhet uppstår.