Vilka är vi?


 

Almens Äventyrsförskolor utgörs av 25 engagerade medarbetare med skiftande bakgrund och kompetenser. Gemensamt för alla är att de står upp för våra gemensamma värderingar om en verksamhet som kännetecknas av Äventyr, Lärande, Gemenskap, Engagemang, Närhet och alla barns rätt till en odelat positiv bild av sig själva och sitt lärande.

Grundarna till Almens Äventyrsförskolor heter Per och Christina Almqvist.
Per är pedagog och naturvetare och har innan han grundade Almens Äventyrsförskolor verkat som lärare och rektor för skola och förskola.
Christina är språklärare och har framgångsrikt undervisat barn i 17 år.
Tillsammans har Per och Christina tagit fram ett pedagogiskt koncept som greppar över både naturvetenskap och humaniora.

Per är slutligen VD för Almens Äventyrsförskolor och är därmed högst ansvarig för all verksamhet inom företaget.


 
 

 

Citat På Almens Äventyrsförskolor tror vi att barnens lärande stimuleras av Äventyr i utemiljö.