Familjedaghem


 

Almens Äventyrsförskolors dagbarnvårdare är kompetenta att ta hand om Ert/Era barn. De har egna barn och vill öppna sitt hem för att ta emot ert/era barn.

Dagbarnvårdaren kommer att arbeta likvärdigt som personalen på vår förskola då alla jobbar utifrån vårt koncept pedagogiska äventyr. Dagbarnvårdarna kommer därmed ha tillgång till de äventyr som förskolan arbetar med och får därigenom stöd i sitt arbete.

Pedagogiska äventyr innebär att vara ute mycket och få lära sig mer och utvecklas inom natur och miljö. Äventyren är planerade utefter konceptets planeringsverktyg som innefattar förskolans läroplan Lpfö 98. Detta innebär att vi ställer högre kvalitetskrav på vår pedagogiska omsorg än vad lagen kräver.

Pedagogiska äventyr skiljer sig från andra pedagogiska inriktningar genom att ta till vara barnens nyfikenhet och kreativitet inom ramen för ett naturvetenskapligt arbetssätt. Dock är alltid barnens trygghet och välbefinnande viktigaste för oss i alla lägen. Genom att jobba med pedagogiska äventyr når man en hög grad av måluppfyllelse enligt läroplanen.

Slutligen är vår pedagogiska omsorg avgiftsfri för alla familjer.

Vi har dagbarnvårdare i följande kommuner:

Göteborg        Lerum      


Klagomålshantering


Upplever Du som målsman missnöje över verksamheten på något sätt är det väldigt viktigt att detta kommer fram. Du som målsman skall alltid kunna ta upp ditt missnöje med VD Per Almqvist. Har du klagomål på verksamheten vill vi att du fyller i blanketten klagomål och skickar den till:

Almens Äventyrsförskolor AB
Junogatan 9
451 42 Uddevalla

Eller till per.almqvist@almencare.se

När klagomålet har nått oss jobbar vi skyndsamt med att missförhållandet skall avhjälpas.

Klagomålsblankett
  KONTAKTPERSON
 

Per Almqvist
076-318 00 52
per.almqvist@almencare.se