Välkommen till
Almens
Äventyrsförskolor AB

 

Almens Äventyrsförskolor är ett idéburet företag som driver miljö och naturvetenskapligt inriktade förskolor och familjedaghem med vårt koncept Pedagogiska Äventyr. Vi startade vår första verksamhet i augusti 2012 och finns i dag i Göteborg.
 

 

 

Välkomna till Almens Äventyrsförskolor –
Vi ser fram emot att få lära känna Er

  

 

  

 
 

 

Pedagogiska Äventyr...”

”Hos oss är
barnens trygghet alltid viktigast...”

Våra anställda
är Almens Äventyrsförskolor
...”

Maten är en
viktig del av de Pedagogiska Äventyren
...